HJÆLP DINE KLIENTER MED HELHJERTET SUNDHED?
INTUITIV SPISNING MED ACT I TEORI & PRAKSIS

Den første uddannelse i Danmark, som udspringer direkte af den oprindelige, originale og evidensbaserede model for intuitiv spisning.

Næsten 100 års forskning viser, at stort set ingen har succes med et varigt, bevidst, fokuseret vægttab – uanset hvordan vi griber det an.

Hvad så med sundheden? Hvordan hjælper du så dine klienter til at blive sundere? Til at få det bedre med sig selv? Og hvad er din rolle, hvis sundhed ikke handler om vægttab?

Hvem er du?

Sundhedsfaglig uddannet:

Uddannelsen er til dig, der arbejder professionelt med sundhedsrådgivning f.eks. diætist, praksissygeplejerske, sundhedsplejerske, PBA i ernæring og sundhed, fysioterapeut, psykolog, læge

Uddannelsen i Helhjertet Sundhed med intuitiv spisning og ACT er

 • Mere og andet end kostvejledning
 • Mere og andet end coaching
 • Mere og andet end sundhedspsykologi

I Helhjertet Sundhed kombinerer vi to evidensbaserede metoder: Intuitiv spisning og adfærdsterapimodellen ACT (Acceptance and Commitment Therapy) på et fundament af det nye vægtneutrale sundhedsparadigme

En sammensmeltning af metoder, der til sammen sætter patienten fri til at leve det liv, de drømmer om nu, og ikke først når de har tabt sig. En symfoni, som med sikkerhed forandrer klientens liv – måske også dig eget. Til en forståelse for mad, vægt og sundhed, som giver klienten den ultimative spisefrihed og nøglen til varig sundhed, uafhængig af vægt.

HVAD OPNÅR DU:

Med uddannelsen i Helhjertet Sundhed bliver du klædt på med høj faglighed til at hjælpe dine klienter til at leve det liv, de drømmer om.

Uddannelsen klæder dig på til at varetage professionelle, velfunderede vægtneutrale samtaler, hvor du coacher klienter til at slippe ud af sin slankekursforstyrrelse, af med sine overspisninger, ud af sin yo-yo vægt, fri af sin spiseforstyrrelse, af med sit forvrængede sundhedsbillede.

Uddannelsen i Helhjertet Sundhed er en faglig og personlig udvikling, som gør dig i stand til at hjælpe dine klienter, på en måde klienten og du aldrig har prøvet før.

Uddannelsen giver dig den faglige, teoretiske og praktiske ballast til, at du føler dig tryg i rollen som vægtneutral behandler.

Du bliver klædt på som professionel, vægtneutral behandler.

UDDANNELSEN INDEHOLDER

 • Gennemgang og forståelse for teorien bag den evidensbaserede model intuitiv spisning
 • Gennemgang og forståelse for adfærdsterapi-modellen ACT i samtalen om vægt, sundhed og livsstil.
 • Forståelse for det vægtneutrale sundhedsparadigme, herunder viden om vægtstigmatisering vigtigheden af vores sprog.
 • Viden og forståelse for, hvordan du arbejder vægtneutralt med din BED-klient, der også har somatiske komplikationer (diabetes, PCOS, fedtlever, søvnapnø, slidgigt etc.)
 • Konkrete metoder til at arbejde med BED og fysisk sundhed uden fokus på vægt.
 • Forståelse for og træning i den coachende samtale
 • Redskaber til at sætte mål for og opnå varige adfærdsændringer ud fra klientens værdier
 • Redskaber til at hjælpe klienten til sundhed og større kropsaccept og bevægelsesglæde uafhængig af vægttab
 • Praktisk træning i brug af teorierne og redskaberne
 • Indføring i, hvad det kræver af dig at markedsføre dig som vægtneutral behandler

ALT DETTE FÅR DU:

 • Undervisning af højt specialiserede fagfolk i sundhed og psykolog
 • Konkrete redskaber og modeller fra intuitiv spisning og specifikke redskaber fra ACT til brug i dit arbejde med dine klienter 1:1 eller i grupper
 • Kursusmateriale og undervisning på dansk
 • Superviseret træning med rigtige klienter
 • Sparring og faglige diskussioner med dine medkursister og underviserne
 • Deltagelse i studiegrupper mellem modulerne (obligatorisk)
 • Adgang til lukket Facebook gruppe
 • Mulighed for en personlig og faglig udvikling, der kan forandre dit eget forhold til mad, krop og sundhed.
 • 15 undervisningsdage, fordelt på 5 moduler af 3 dage med fuld forplejning
 • Liste over relevant litteratur og anbefalet læsning

HVORFOR EN UDDANNELSE I HELHJERTET SUNDHED?

I foråret 2017 startede jeg en rejse, som jeg slet ikke var klar over, jeg skulle ud på.

Jeg var egentlig bare ikke tilfreds med de resultater, jeg havde med mine vægttabsklienter. En naturlig tanke var, at jeg greb samtalen forkert an.

Derfor startede jeg på en coachuddannelse. Så langt så godt, men med min faglighed, var jeg klar over, at der skulle mere end coachende samtaler til at hjælpe mine klienter med et varigt vægttab.

Jeg tog herefter hele to coachuddannelser mere, som handlede om at bryde vaner og uhensigtsmæssige mønstre samt om klientens forstyrrede forhold til mad og krop og hvor det sagt eller usagt, handlede om, at klienten ville tabe sig, når de fik styr på det hele.

Jo mere jeg lærte stod det mig mere og mere klart, at der måtte være helt andre årsager til, at det var så svært for mine klienter at tabe sig.

Efter et solidt dyk i den videnskabelige litteratur og en uddannelse i den internationale anerkendte evidensbaserede metode i intuitiv spisning, sad jeg en dag for små 2 år siden, hjemme i min stue og var meget lille. Jeg indså, at jeg i 18 år som professionel klinisk diætist havde arbejdet mod det forkerte mål:

Et varigt vægttab er ikke inden for klientens kontrol. Det er så godt som en illusion.

Herefter har jeg taget flere forskellige kurser hos nogle af de dygtigste og mest progressive vægtneutrale diætister og psykologer i verden og er i dag den første danske vægtneutrale diætist med speciale i intuitiv spisning med ACT.

Mød dine undervisere

RIKKE KJELGAARD

Rikke Kjelgaard er autoriseret psykolog og Danmarks første internationalt godkendte ACT trainer.

Rikke har over 13 års erfaring som underviser i ACT og mere end 300 workshops i bagagen.

Rikke underviser både på den danske såvel som på den internationale scene, og hun lærer dig det, der virker!

Læs mere om Rikke og ACT

Rikke

Lene_profil_2

Lene Meyer

Lene Meyer, autoriseret psykolog, ph.d.  i BED (Binge Eating Disorder – Tvangsoverspisning) fra Statens Institut for Folkesundhed , Syddansk Universitet.

Lene er specialiseret i behandling og diagnosticering af spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi og BED og var den første til at forske i BED i Danmark. I mere end 10 år har hun beskæftiget sig med spiseforstyrrelser og vægt, både som behandler i psykiatrien og som forsker. Hun har tidligere været ansat på Ambulatorium for spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte, Psykiatrisk Center Ballerup og BED-klinikken. Lene er også foredragsholder og aktiv debattør i medierne om emner inden for BED, vægtstigma og sundhed. Lene er anerkendt som vægtneutral behandler og medstifter af den tværfaglige sammenslutning, Ligevægt.

Lene Meyer er bl.a. kendt som psykologen, i dokumentaren Nadja og de 170 kg

Læs mere om Lene

Bente Skovsby Toft – ph.d., DipMedRes, MHH, fysioterapeut

Bente er uddannet fysioterapeut, bachelor i idræt og har desuden en masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksis udvikling (MHH). I 2019 afsluttede Bente sin phd, hvor hun har undersøgt motivationer og barriere for fysisk aktivitet blandt personer med svær overvægt.

Bente Skovsby Toft har arbejdet med forandringsprocesser og livsstilsændringer blandt personer med meget høj vægt og er specialiseret i at tilpasse træning og bevægelse til personer med særlige udfordringer. Hun har været fysioterapeut og klinisk specialist på Livsstilscenter Brædstrup, Regionshospitalet Horsens i mange år og har senest stået for praksisudvikling og forskning på centret. Hun er nu ansat hos Center for Forskning i Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital, som arbejder for at inddrage den enkelte mere i egen behandling og på egne præmisser samt udvikle de sundhedsprofessionelles holdninger og adfærd til deres behandling af det enkelte menneske. Hendes forskningsområde er kvalitativt og filosofisk funderet.

Læs mere om Bente her

Lene

rasmus-

RASMUS KØSTER-RASMUSSEN

Rasmus Køster-Rasmussen, læge i almen praksis, ph.d. i vægtudvikling, postdoc på Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet.

Rasmus’ karriere inden for vægttabsforskning startede faktisk bare med, at han var sikker på, at han hurtigt kunne bevise, at folk bliver tykke, fordi de spiser forkert. Undervejs gik det op for ham, hvor meget virkelig dårlig vægttabsforskning der findes, og hans retfærdighedshjerte var sat i flammer. Rasmus har gjort sig mange bemærkelsesværdige observationer i sin forskerkarrierer, som jeg er sikker på, vil være både befriende og chokerende for dig på samme tid.

Læs mere om Rasmus her

Dina Amlund, phd.-stud., cand. mag i moderne kulturhistorie og tykaktivist

Dina sætter fokus på tykfobi. Tykfobien er en undertrykkende struktur, der gennemsyrer vores kultur og samfund. Denne struktur giver sig bl.a. til udtryk i sproget. Tykfobien manifesterer sig overalt – også som markant negativ forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Som kulturhistoriker har Dina undersøgt tykfobien gennem den vestlige kulturs historie, og det overrasker de fleste, at der altid har været had, frygt og væmmelse rettet mod tykhed og tykke mennesker.

Du kan læse mere om Dina her:

Diana

Inger Bols

Inger Bols er autoriseret klinisk diætist, certificeret ACT-coach og certificeret vejleder i den originale og evidensbaserede model for intuitiv spisning. Inger har også taget en uddannelse i gruppefacilitering.  Derudover har hun mange års erfaring i undervisning og foredragsvirksomhed.

I snart 25 år har Inger arbejdet som diætist. De første år i hospitalsregi med bl.a. diabetes og på en forskningsafdeling om hjerterehabiliteringen. De sidste 20 år i egen praksis med især vægttabsrådgivning, sportsernæring og spiseforstyrrelse.

Læs mere om Inger

Lene Meyer, Inger Bols og Rasmus Køster-Rasmussen er alle medstiftere af den nye tværfaglige sammenslutning: Ligevægt

Både Lene Meyer og Inger Bols arbejder som vægtneutrale behandlere. Inger Bols er også medstifter af det vægtneutrale fællesskab: Vægtneutral sundhed.

Moduler

MODUL 1

Hvordan hjælper du klienten til varige adfærdsforandringer med psykologisk fleksibilitet?

Introduktion til ACT, en terapiform inden for kognitiv adfærdsterapi, der fokuserer på nærvær, accept og værdier.

Gennemgang af de 6 kerneprocesser i hexaflexen

Forstår hjernen – hvordan tanker, følelser og oplevelser kan blive barriere for klientens adfærdsforandring

Hvordan hjælper du klienten til at slippe sin slankekursforstyrrelsen, men til gengæld opnå spisefrihed, hvor følelser, tanker og maden ikke har magten over klienten.

Redskaber til at sætte mål og foretage varige adfærdsændringer funderet i intuitiv spisning

Undervisere: Psykolog og cert. ACT-trainer Rikke Kjeldgaard og diætist Inger Bols

MODUL 2

Introduktion til Helhjertet Sundhed & den vægtneutrale behandlerrolle:

Hvordan sikre du, at dit arbejde og din kommunikation ikke er stigmatiserende?

Gennemgang af kerneprincipperne i den evidensbaserede model for intuitiv
spisning

Forstå betydning af selvomsorg, interoceptive awareness og kroppens
madtermostat og nydelse.

Få den nyeste forskningen om vægttab og sundhed, særligt i forhold til
sukkersyge og hjertekarsygdomme og forstå den videnskabelige og historiske
baggrund for at arbejde vægtneutralt med dine patienter.

Få coach-hatten på og lær, hvordan klienten er eksperten i sin egne krop.

Undervisere: Læge, postdoc. Rasmus Køster-Rasmussen, cand. mag i moderne kulturhistorie og tykaktivist Dina Amlund og diætist Inger Bols

MODUL 3

Spiseforstyrrelse eller slankekursforstyrrelse.

Bliv skarp på hvordan du spotter, om din klient har BED (Binge eating disorder), anorexi, bulimi eller ortorexi eller ”bare” en slankekursforstyrrelse

Hvordan hjælper du dine BED-patienter til sundhed og bedre livskvalitet uden vægttab?

Redskaber til at tale om vægt og sundhed i BED-behandling uden at trigge spiseforstyrrelsen.
Redskaber til hvordan den evidensbaserede udgave af intuitiv spisning kan anvendes ved BED-behandling
Forståelse af kompleksiteten i mekanisk spisning og intuitiv spisning.
Perspektiver på BED og bariatriske operationer (”fedmeoperationer”)
Hvad stiller du op med klientens stærke ønske om vægttab.

Undervisere: Psykolog, phd Lene Meyer og diætist Inger Bols

MODUL 4

Kropsrespekt og bevægelsesglæde.

Fra undgåelse til accept.

Barriere for at være fysisk aktiv når klienten hader sin krop eller ikke mærker sin krop.

Hvordan arbejder vi med træning og bevægelse til personer med en meget højt vægt eller lav grad at kropsforståelse.

Hvordan motiverer vi bedst klienten til at bevæge sig mere og er motion altid sundt?

Redskaber til at træne klienten i at mærke kroppens behov

Undervisere: Fysioterapeut, B.Sc. MHH, phd Bente Skovsby Toft og Diætist Inger Bols

MODUL 5

Det værdistyrede liv

Hjælp klienten til at leve et værdistyret liv og sætte engageret handling for varige adfærdsændringer.

Redskaber til at arbejde med værdier og forandring samt holdbare og meningsfulde mål for at hjælpe klienten til bedre livskvalitet

Genkend adfærden for klientens undgåelsesstrategi og hjælp klienten til accept for at holde retning mod det liv, de ønsker at leve

Redskaber til at hjælpe klienten til at se sine følelsesmæssige spisninger og kontroltabs-oplevelser fra et nyt perspektiv

Undervisere: Diætist Inger Bols

Uddannelsen bliver afholdt

Globalhagen House
Fælledvej 12
2200 København N

Med undtagelse af d. 23- 24. september, som afholdes:

Park-Inn by Radisson i København (Amager). Du kan læse mere om disse to dage her:

Introduktion til ACT – Acceptance and Commitment Therapy (www.rikkekjelgaard.dk)

Tilmelding senest 16. august 2021

Din investering kr. 48.000 + moms

Spar 6.000,- ved Early Bird: Tilmelding senest 26. juli: 42.000 + moms

Kun 20 pladser 15 pladser tilbage

 • 22-23-24. september 2021: Intro til vægtneutral sundhed & ACT
 • 13-14-15. oktober 2021: Din rolle som vægtneutral behandler
 • 10-11-12. november 2021: Slankekursforstyrrelse eller spiseforstyrrelse
 • 13-14-15. december 2021: Kropsrespekt og bevægelsesglæde
 • 19-20-21. januar 2022: Det værdistyrede liv

(BEMÆRK NY DATO I NOVEMBER, DA JEG ER BLEV BEDT OM AT HOLDE KURSUS PÅ LÆGEDAGE, SOM ER I UGE 46)

Tidspunkt for alle moduler:

Dag 1: Kl. 10-17

Dag 2 og 3: kl. 9-16.00

TILMELDING TIL uddannelse i Helhjertet sundhed

Podcasts & Artikler

Hvad er det der vægtneutral sundhed og intuitiv spisning, som alle går og snakker om? Det kan du blive klogere på i de mange podcasts og artikler, jeg har samlet til dig her.

Lyt til podcasts her

Læs artikler her

Måske har du set mig her:

Blogindlæg

1
89-årig rask og stærk kvinde skældte sig selv ud for ikke at være sund nok
Min hidtil ældste klient var en 89-årige flot og stærk…
Læs mere »
ib
Forandring kan ikke altid ses uden på, men i høj grad mærkes inden i
Forandring kan ikke altid ses uden på, men i høj…
Læs mere »
krokus-blomster
Høj eller lav. Bred eller smal. Stadig lige smuk.
Når vi fokusere på helheden, opdager ingen små "skønhedsfejl". Næste…
Læs mere »

Læs flere indlæg